Pedicure branche basis

Het vak pedicure, ook wel voetverzorging genoemd, is niet zomaar een cursus nagels knippen. Nee het is een pittige brancheopleiding op MBO-3 niveau, met de nodige theorie- en praktijklessen. Het is een vak waarbij je veel sociale- en communicatieve vaardigheden ontwikkelt. Je werkt tenslotte met veel verschillende mensen. Na de opleiding kun je je vestigen als zelfstandig pedicure, werken in loondienst of in een zorggroep.

Je hebt niet direct een vooropleiding nodig, maar wel een werk/denkniveau van minimaal VMBO-TL/Mavo-4 of HAVO-3. Verder moet je rekening houden met 4-6 uur huiswerk per week voor zowel het oefenen van theorie als praktische vaardigheden.

Hoe ziet de opleiding er uit?
Je krijgt volgens een persoonlijk rooster theorieles (ca. 22 lessen van 2 uur) en praktijkles (26 lessen van 2,5 uur incl. proefexamen), verdeeld over de opleiding. De praktijklessen zijn persoonsgericht met max. 3 studenten, dus bijna privéles.
De theorie lessen worden gegeven in kleine groepjes van max. 3 studenten.
Er wordt gebruik gemaakt van divers lesmateriaal, powerpoints, film, etc. Ook wordt er gebruik gemaakt van leerboeken, digitale leermiddelen en presentatiemateriaal. Uiteraard maak je ook huiswerk thuis.

Alle praktijkonderdelen (volgens de competenties en kerndoelen) die voor het examen nodig zijn, worden aangeleerd en geoefend. Je werkt tijdens de lessen op modellen en leert dan tevens hoe je een behandeling correct uitvoert.  Aandacht voor klanten, anamnese maken, klantenontvangst, adviezen geven, nieuwe afspraken maken e.d. hoort er ook bij.

Extra en gratis geïntegreerd in de lessen zijn de onderdelen:
– spa wellness voetverzorging en werken met aromatherapie voor de voeten
– voet-onderbeenmassage
– beenharsen
– ondernemersvaardigheden online begeleiding

Deze onderdelen zijn geheel gratis. Het geeft je net iets meer kennis om extra behandelingen aan te kunnen bieden naast je pedicurebehandelingen. Deze extra behandelingen kun je al tijdens je opleiding aanbieden aan je cliënten.

Duur van de opleiding: ca. 12-14 maanden

Leslocaties:
Lelystad: theorie- en praktijklessen
Doornspijk: theorie en praktijklessen

Start: De opleiding pedicure basis gaat altijd door als je je inschrijft. Dus je hoeft niet te wachten tot dat er andere studenten zich inschrijven.
Dit betekent dat je iedere dag de opleiding kunt starten, behalve tijdens de officiële schoolvakanties.

Lesgeld: Euro 2.500 ex 21% BTW
(termijnbetaling is mogelijk). Als u het bedrag in een keer betaalt, krijgt u 3% korting op het totaal bedrag van het lesgeld.
Inschrijfgeld: 75 Euro (incl. 21% BTW)
Boeken: ca. 150 Euro, ex. 6% BTW
Werkpakket: ca. 230 Euro, 21% ex. BTW te bestellen via de leverancier.
Werkkleding/linnenpakket: zelf aan te schaffen, witte broek, wit jasje, dichte schoenen van glad materiaal
Examengelden: ca. 575,00 Euro, (3 theorie-examens, 1 praktijkexamen, 1 jaar online toegang tot TCI-online, Interview ondernemersvaardigheden).

De kosten voor de examens worden geïnd door het exameninstituut TCI. Er wordt per examenonderdeel geïncasseerd, dus niet alles tegelijk. Voor examens wordt geen BTW berekend.
Indien je een examen niet de eerste behaalt, kun je altijd in overleg het examen opnieuw afleggen. Dit gaat altijd in overleg met de student. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening van de student.

Als je klaar bent met de opleiding, kunt je doorstromen naar de brancheopleiding medisch pedicure op MBO-4 niveau.
Belangrijk: Voor deze opleiding hoef je geen stage te lopen.

Let op: bij de brancheopleiding pedicure moet je eerst al je theorie-examens behaald hebben met een voldoende. Daarna  dan kun je pas het praktijkexamen afleggen.

Indien je denk recht te hebben op evt. vrijstellingen voor bepaalde theorie-examens, dan kun je dit bij de inschrijving vermelden. De kosten die TCI hanteert voor de toekenning voor vrijstelling zijn 20 Euro per vrijstelling en 16 Euro voor de erkenning ervan. Deze kosten zijn voor rekening van de student.

Prijzen zijn geldig tot 31 juli 2018

Voor uitgebreide informatie over de examenstructuren en eisen die gesteld worden aan het diploma branche pedicure, kun je terugvinden op www.tci-examens.nl.

Per 1 januari 2018 worden de  branchediploma’s pedicure en  medisch pedicure gewaarborgd door de Stichting Bravo. Zie ook de informatie op de website: www.stichtingbravo.nl.

 

De theorie modules zien er als volgt uit:

* Algemene Anatomie & Fysiolgie (PT1)
Deze module geeft je inzicht over de bouw en werking van het menselijk lichaam.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:
– bouw en functie van de cellen
  – weefsels
  – huid
  – spijsvertering
  – ademhaling
  – uitscheiding
  – hormoon- en zenuwstelsel
Deze module wordt afgesloten met een theorie examen.

* Specifieke anatomie, pathologie & orthopedie (PT2)
Deze module gaat o.a. over ziekteleer en aan bod komen o.a.
– het beenderen- en spierstelsel
  – hygiëne
  – ontstekingen
  – aandoeningen door chemische en thermische invloeden
  – woekeringen en allergiën
  – aandoeningen aan het zenuwstelsel, huid, haar, nagels, zweet- en talgklieren
  – aandoeningen aan het circulatiesysteem en het bloed
  – stofwisselings- en uitscheidingsaandoeningen
Deze module wordt afgesloten met een theorie examen.

* Theorie van de praktijk (PT3)
   In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:
  – orthopedie, de leer die het steun- en bewegingsapparaat behandelt
  – medicamenten
  – hulpmiddelen voor anti-druk en correctie
  – de biomechanica van het staan en gaan
  – schoenkennis
  –  de praktijk en de praktijkinrichting.
Deze module wordt afgesloten met een theorie examen.

* Casus theorie toets (Overall inzicht toets)
– Dit onderdeel is een samenvatting van de reeds verworven kennis, waarbij
voornamelijk het “inzicht” wordt getoetst wordt. 

  – Dit onderdeel wordt afgesloten met een theorie examen en wordt vaak
    gecombineerd met het examen voor PT3.

* Praktijkexamen
Het praktijkexamen bestaat uit:
– anamnese / blauwdrukken / advies / doorverwijzing
  – behandeling o.a. nagels knippen, eelt verwijderen, en één speciale
    verrichting zoals: likdoorn verwijderen, kloof behandelen, ingroeiende nagel behandelen

* Algemene ondernemers vaardigheden (AOV)
Deze module bevat online begeleiding bij de opdrachten zoals deze op de website van Stichting TCI vermeld staan.

Wat doet een pedicure eigenlijk en wat zijn de taken?

Bron: Branche Kwalificatie Dossier – Stichting TCI Examens

Pedicure
Onderdeel van de kwalificatie Voetzorg
Algemene informatie
De pedicure werkt effectief samen met collega’s binnen en buiten het bedrijf. Ze heeft een
ondernemende instelling. Ze geeft een instrumentele behandeling na onderzoek. De
pedicure bewaakt de kwaliteit van het proces en resultaat van haar werk voortdurend. Zij
herkent risicovolle situaties en neemt adequate maatregelen om complicaties te voorkomen.
Ze is klantgericht. Ze probeert aan de wensen van de cliënt tegemoet te komen, maar houdt
daarbij altijd de haalbaarheid in het oog. In voorkomende situaties maakt de pedicure de
juiste afweging tussen het belang van de cliënt en het commercieel bedrijfsbelang. De
pedicure verwijst eventueel door naar de medisch pedicure.
Rol en verantwoordelijkheden
De pedicure voert haar taken zelfstandig uit en is verantwoordelijk voor haar eigen
werkzaamheden. Zij is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de behandelingen
volgens de Code van het voetverzorgingsbedrijf. De pedicure is verantwoordelijk voor het
juist en volledig informeren van de cliënt over de behandeling en de verzorging van de
voeten. Zij is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van haar professionaliteit.
Complexiteit

De werkzaamheden van de pedicure variëren van standaardhandelingen (bijvoorbeeld het
knippen van nagels) tot relatief complexe handelingen (bijvoorbeeld het behandelen van
ingroeiende nagels) die specifieke kennis, vaardigheden en specifieke inschatting van
behandelingsmogelijkheden vereisen. De complexiteit van haar werkzaamheden wordt ook
bepaald door het feit dat het maken en aanpassen van het behandelplan altijd gebeurt in
samenhang met het uitvoeren van de behandeling. Indien zij haar werkzaamheden niet
correct uitvoert, kan dit ernstige consequenties hebben voor de cliënt.
De pedicure kent de grenzen van het eigen vak en weet eventuele risico’s van een
behandeling goed in te schatten. Het nemen van de juiste beslissing, in het zelf uitvoeren
van de behandeling of het tijdig doorverwijzen van de cliënt naar andere disciplines, vraagt
om het combineren van diverse kennisgebieden en het zorgvuldig analyseren. Hiervoor
beschikt ze over algemeen theoretische kennis van aanpalende disciplines en analytische
vaardigheden.

Wettelijke beroepsvereisten
Nee
Branchevereisten
 ‘De Code van het voetverzorgingsbedrijf’.
Uitgegeven door Hoofdbedrijfschap Ambachten, maart 2009. Bekrachtigd door ProVoet,
CNV Bedrijvenbond en FNV Mooi. Bron: www.hba.nl of www.cvae.nl ;
 De behandeling in een zorginstelling vindt plaats volgens de richtlijnen van de Werkgroep
Infectie Preventie (WIP). Van de pedicure wordt verwacht dat zij handelt overeenkomstig
de bovengenoemde richtlijn.

Kerntaak 1 Een basis pedicurebehandeling uitvoeren
1.1 Bereidt behandeling voor en ontvangt cliënt
1.2 Maakt behandelplan op basis van anamnese en voetonderzoek
1.3 Voert een behandeling uit
1.4 Adviseert en bevordert de verkoop van producten/diensten
1.5 Rondt behandeling af en evalueert
Werkproces 1.1 Bereidt behandeling voor en ontvangt cliënt
Omschrijving
De (medisch) pedicure staat de cliënt te woord en inventariseert zijn (pijn)klachten en/of
wensen. Op basis hiervan plant ze een afspraak in. Ze bereidt de werkplek voor en legt
alle benodigde materialen klaar. Ze ontvangt de cliënt gastvrij en stelt hem op zijn gemak.
Resultaat
De cliënt is ontvangen en de werkplek is voorbereid.
Gedrag
De (medisch) pedicure:
• maakt een reële inschatting van de benodigde tijd voor de gewenste behandeling;
• ontvangt de cliënt volgens de richtlijnen van het bedrijf;
• bepaalt op basis van de gekozen behandeling de benodigdheden en legt deze
overzichtelijk klaar.
Onderliggende competenties zijn:
 plannen en organiseren;
 op de behoeften en verwachtingen van de ‘cliënt’ richten;
 instructies en procedures opvolgen.

Werkproces 1.2 Maakt behandelplan op basis van anamnese en voetonderzoek
Omschrijving
De (medisch) pedicure bereidt de (digitale) cliëntenkaart voor, checkt of de gegevens van
de cliënt nog juist zijn en neemt een anamnese af. Ze verzamelt informatie door gerichte
vragen te stellen aan de cliënt over o.a. allergieën en medicijngebruik. Ze reinigt en
desinfecteert de voeten van de cliënt en onderzoekt zijn voeten en schoenen. Ze brengt
de voeten in kaart, maakt en interpreteert blauwdrukken. Hierbij informeert zij de cliënt
over de gebruikte hulpmiddelen en over de resultaten van de uitgevoerde analyse en
checkt haar gegevens. Ze legt de onderzoeksresultaten en haar conclusies vast. Zo nodig
verwijst ze de cliënt voor behandeling door naar een relevante discipline. De (medisch)
pedicure informeert de cliënt over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
behandeling op basis van indicaties en contra-indicaties. Ze bepaalt samen met de cliënt
wat de prioriteiten zijn in de behandeling en stelt het behandelplan op. Ze geeft de cliënt
uitleg over het behandelplan. Ze plant de behandeling.
Resultaat
Er is een behandelplan opgesteld.
Gedrag
De (medisch) pedicure:
• registreert de gegevens van de cliënt nauwkeurig;
• bewaakt haar grenzen en verwijst tijdig door;
• onderzoekt de voeten en schoenen systematisch en nauwkeurig volgens
voorgeschreven procedures;
• selecteert en interpreteert op systematische wijze de onderzoeksgegevens en de
blauwdrukken;
• toont zich nauwkeurig in het opstellen van een behandelplan en het maken van een
planning;
• houdt bij het opstellen van het behandelplan rekening met de wensen van de cliënt;
• vormt zich snel een beeld van de (pijn)klachten door de cliënt gerichte vragen te
stellen.
Onderliggende competenties zijn:
 analyseren;
 instructies en procedures opvolgen; formuleren en rapporteren

Werkproces 1.3 Voert een behandeling uit
Omschrijving
De (medisch) pedicure verzorgt nagels en behandelt pathologische nagels. Ze verwijdert
pathologisch eelt en behandelt kloven en likdoorns. Tijdens het uitvoeren van de
behandeling houdt zij de tijd in de gaten en vraagt ze regelmatig of de cliënt tevreden is.
Resultaat
Een pedicurebehandeling is uitgevoerd.
Gedrag
De (medisch) pedicure:
• gebruikt de juiste producten, instrumenten en apparatuur op effectieve en
verantwoorde wijze;
• voert de handelingen zorgvuldig uit en is alert op risico’s, bijzonderheden en contraindicaties.
Onderliggende competenties zijn:
 vakdeskundigheid toepassen;
 materialen en middelen inzetten.

Werkproces 1.4 Adviseert en bevordert de verkoop van producten/diensten
Omschrijving
De (medisch) pedicure informeert de cliënt over de uitgevoerde behandeling en
beantwoordt vragen van de cliënt. Ze geeft de mogelijke oorzaken van de klachten aan
en wijst op mogelijke gevolgen en risico’s van een onjuiste verzorging of inadequate
schoenen. Ze geeft advies over de verzorging van de voeten om problemen te verhelpen
of in de toekomst te voorkomen. Ze stimuleert de cliënt om producten aan te schaffen.
Voor informatie over regelmatig voorkomende behandelingen of aandoeningen biedt ze
de cliënt documentatie aan en/of verwijst ze door naar andere disciplines.
Resultaat
De cliënt is geïnformeerd en geadviseerd over de verzorging, passende producten en
behandelingen. De cliënt heeft de gewenste producten gekocht.
Gedrag
De (medisch) pedicure:
• stemt haar advies af op de behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt;
 weegt voortdurend af of doorverwijzen noodzakelijk is;
• grijpt wensen en behoeften van de cliënt aan om de cliënt te informeren en te
adviseren over specifieke producten en behandelingen;
• stimuleert op een weloverwogen manier de verkoop van producten.
Onderliggende competenties zijn:
 presenteren;
 ondernemend en commercieel handelen;
 op de behoeften en verwachtingen van de ‘cliënt’ richten.

Werkproces 1.5 Rondt behandeling af en evalueert
Omschrijving
De (medisch) pedicure gaat na of de behandeling het gewenste resultaat heeft en of de
behandeling voldoet aan de verwachtingen van de cliënt. Indien nodig, voert ze correcties
uit. Ze reinigt en desinfecteert de voeten en brengt een huidverzorgend product aan. Ze
rekent af met de cliënt, legt de eventuele vervolgafspraak vast en doet de cliënt
uitgeleide. Ze werkt de administratie bij en schrijft, indien van toepassing, een rapportage
voor de verwijzer. Ze reinigt en desinfecteert de gebruikte instrumenten en de werkplek.
Ze ruimt gebruikte middelen en instrumenten op.
Resultaat
De behandeling is afgerond. De werkplek is gereed voor de volgende behandeling.
Gedrag
De (medisch) pedicure:
• vraagt expliciet aan de cliënt of deze tevreden is en let hierbij op het (non)verbale
gedrag van de cliënt;
• rondt de behandeling af volgens de geldende afspraken van het bedrijf;
• maakt op een nauwkeurige en beknopte wijze een rapportage van de uitgevoerde
behandeling en/of doorverwijzing, met gebruik van de juiste terminologie;
• gaat zorgvuldig na of de gegevens van de uitgevoerde behandeling aanleiding zijn om
het behandelplan bij te stellen;
• schat nauwkeurig de benodigde tijd in voor een vervolgbehandeling bij het plannen van
een vervolgafspraak.
Onderliggende competenties zijn:
 formuleren en rapporteren;
 analyseren;
 instructies en procedures opvolgen;
 plannen en organiseren;
 op de behoeften van de cliënt richten.